intgreal

by Gülce Özen Gürkan

/
  • Streaming + Download

     

1.
02:23
2.
00:51
3.
02:10
4.
02:52
5.
01:39
6.
01:36
7.

about

This album is a final work of an academic thesis named 'Semiotic Approaches to Text Organization in Electronic Music'.

credits

released May 24, 2008

tags

license

all rights reserved

about

Gülce Özen Gürkan Istanbul, Turkey

Voice, Composer. Born in 1981, Turkey. Studied Voice and Contemporary Composition. Composes on New Music, Text Sound Art, Sound Poetry and Electroacoustic Music forms. Lives in İstanbul, Turkey.

contact / help

Contact Gülce Özen Gürkan

Streaming and
Download help

Track Name: resitatif
Sssslimpe emple cis ecis melcepis liem pesi
Ssssplice el mepsli celempi
Semipel ciempes
Eeeeclips pli plim celpsi mespel emlis ecplesi

İ si esi esif tesif itesif itesifa titesifa titesifar
E te tef tefta steftari isteftari
Tatserifi tsa tse fitse ftatsi fretsa
Fersitiat siterifat
E re are aref taref itaref itarefi titarefi titarefis
A fa far farte sfarteti isfarteti
Risfetati fri fre tisfe trisef tserfa
Fersitiat siterifat
Track Name: sprechgesang
Sagen gerp narches apsnege rechsep gerage spas
Her gesachen rache pessen saches
Ge ges gese gesarch gesarche gesarches
Spgernachges negspsagerch
Track Name: deklamasyon
Koam skleamo ymaaled moansekla dme yalke dme keamsnoad
Dlayamsoe, kadnea kade, malsyano esla ondmeal
Saam dle
Aadm yeon
Nmae soyklaead
Dme yalke dme, ksmadlyena oema donkseamal
Eoaamkldys
Skloeamdayn
Aoemyksldan smlkoendaay
Track Name: text
1.
“Konuşma psikolojisinin yöntemlerine ilişkin önemli kuşkular hala yerlerinde durmakta. Olayları ister ruhbilim ya da sesbilgisi (phonetic) laboratuarlarında inceleyelim, ister yalnızca içebakış yöntemlerine dayanalım bu olayların değişmez bir şekilde hep tüm düzenleme (stabilization) çabalarına karşı çıkacak kadar çabuk yiten, akıcı olaylar oldukları izlenimini alıyoruz. Öyleyse, konuşmaya bir yaratığa (örneğin konuşmanın kazanılmasından önceki insana ya da hayvana) yüklediğimiz anlıksal tavırla ana dilini ustaca öğrenmiş olan bir yetişkini belirleyen o öteki anlıksal çerçeve arasındaki temel ayrım nereden oluşuyor?”

2.
“Kanlı katil çeteleri şimdi de Türk basınının seçkin bir yazarını, bir gazete yöneticisini hedef aldılar. Yaşamı boyunca, anayasal düzenin, düşünce özgürlüğünün ve demokrasinin savunuculuğunu yapmış olan Abdi İpekçi, kahpece kurulan bir tuzağa düşürülerek öldürülmüştür. Hepimizin ve hepinizin başı sağolsun.”

3.
“In most cases, the key actors are governments and rebel groups, but when state structures are weak or non-existent, groups of various kinds fight among themselves in a Hobbesian universe of their own.”
Track Name: sentetizasyon
1.
semiotic semantic linguistic paralinguistic phonetic phone phoneme allophone morpheme allomorph gesture studies

semiotik semantik linguistik paralinguistik phonetik fon fonem allofon morfem allomorf geste studien

sémiotique sémantique linguistique paralinguistique phonétique phone phonème allophone morphème allomorph geste étude

2.
Sprechkunst, text sound art, musique concrete, elektronische Musik, tape music, computer music, sound poetry

3.
“die konkrete dichtung liefert keine ergebnisse. sie liefert den prozess des findens.

die konkrete dichtung ist ihr material. ihr inhalt ist restlos form. ihre form ist restlos inhalt. nicht tüte, nicht hülse.

die konkrete dichtung ist nicht monumental. nicht statisch. sie ist bewegung. ihre bewegung endet im leser auf verschiedene weise.

die konkrete dichtung beweist ihre aussage durch anordnung des textes.

die konkrete dichtung ist fassbar. sie sagt nichts als was sie sagt.”

4.
Largo, largetto, adagio, andante, moderato, allegro, presto

5.
“La parole, manifestation sonore du langage, est sans doute le principal moyen de communication entre humains. L’avènement des télécommunications puis du traitement digital de l’information s’est donc naturellement accompagné d’un vaste effort de recherche vistant à comprendre les mécanismes de la communication parlée.”